Vanavas

Created by Sreeja Jijith at 03 Aug 2011 09:44 and updated at 03 Aug 2011 09:44

VISHNU PURANA NOUN

vp.2.3 [paragraph continues] Vanavas, Darvas, Vatajamarathorajas, Bahubadhas 90, Kauravyas, Sudamas 91, Sumallis, Badhnas, Karishakas, Kulindapatyakas, Vatayanas 92, Dasarnas 93, Romanas 94, Kusavindus, Kakshas 95, Gopala kakshas 96, Jangalas 97, Kuruvarnakas 98, Kiratas, Barbaras 99, Siddhas, Vaidehas 100 Tamraliptas 101, Audras 102, Paundras 103, dwellers in sandy tracts (saisikatas), and in mountains Parvatiyas(). Moreover, chief of the sons of Bharata, there are the nations of the south, the Draviras 104, Keralas 105, Prachyas 106, Mushikas 107, and Vanavasakas 108; the Karnatakas 109, Mahishakas 110, Vikalyas 111 and Mushakas 112, Jillikas 113, Kuntalas 114, Sauhridas

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License