Mushakas

Created by Jijith Nadumuri at 24 Jul 2011 14:39 and updated at 24 Jul 2011 14:39

VISHNU PURANA NOUN

vp.2.3 [paragraph continues] Vanavas, Darvas, Vatajamarathorajas, Bahubadhas 90, Kauravyas, Sudamas 91, Sumallis, Badhnas, Karishakas, Kulindapatyakas, Vatayanas 92, Dasarnas 93, Romanas 94, Kusavindus, Kakshas 95, Gopala kakshas 96, Jangalas 97, Kuruvarnakas 98, Kiratas, Barbaras 99, Siddhas, Vaidehas 100 Tamraliptas 101, Audras 102, Paundras 103, dwellers in sandy tracts (saisikatas), and in mountains Parvatiyas(). Moreover, chief of the sons of Bharata, there are the nations of the south, the Draviras 104, Keralas 105, Prachyas 106, Mushikas 107, and Vanavasakas 108; the Karnatakas 109, Mahishakas 110, Vikalyas 111 and Mushakas 112, Jillikas 113, Kuntalas 114, Sauhridas,
vp.2.3 [paragraph continues] Nalakananas 115, Kaukuttakas 116, Cholas 117, Kaunkanas 118, Malavanas 119, Samangas, Karakas, Kukkuras, Angaras 120, Dhwajinyutsavasanketas 121, Trigarttas 122, salwasenis, sakas 123, Kokarakas 124, Proshtas, Samavegavasas 125. There are also the Vindhyachulukas 126, Pulindas and Kalkalas 127, Malavas 128, Mallavas 129, Aparavallabhas, Kulindas 130, Kalavas 131, Kunthakas 132, Karatas 133, Mushakas, Tanabalas 134, Saniyas 135, Ghatasrinjayas 136, Alindayas 137, Pasivatas 138, Tanayas 139, Sunayas 140, Dasividarbhas 141, Kantikas 142, Tanganas 143, Paratanganas,

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License