Dhwajinyutsavasanketas

Created by Jijith Nadumuri at 23 Jul 2011 11:27 and updated at 23 Jul 2011 11:27

VISHNU PURANA NOUN

vp.2.3 [paragraph continues] Nalakananas 115, Kaukuttakas 116, Cholas 117, Kaunkanas 118, Malavanas 119, Samangas, Karakas, Kukkuras, Angaras 120, Dhwajinyutsavasanketas 121, Trigarttas 122, salwasenis, sakas 123, Kokarakas 124, Proshtas, Samavegavasas 125. There are also the Vindhyachulukas 126, Pulindas and Kalkalas 127, Malavas 128, Mallavas 129, Aparavallabhas, Kulindas 130, Kalavas 131, Kunthakas 132, Karatas 133, Mushakas, Tanabalas 134, Saniyas 135, Ghatasrinjayas 136, Alindayas 137, Pasivatas 138, Tanayas 139, Sunayas 140, Dasividarbhas 141, Kantikas 142, Tanganas 143, Paratanganas, northern and

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License