Dasarnas

Created by Jijith Nadumuri at 23 Jul 2011 10:29 and updated at 23 Jul 2011 10:29

VISHNU PURANA NOUN

vp.2.3 [paragraph continues] Kasikosalas 10, Chedyas 11, Matsyas 12, Karushas 13, Bhojas 14, Sindhupulindas 15, Uttamas 16, Dasarnas 17, Mekalas 18, Utkalas 19, Panchalas 20,
vp.2.3 [paragraph continues] Kausijas 21, Naikaprishthas 22, Dhurandharas 23, Sodhas 24, Madrabhujingas 25, Kasis 26, Aparakasis, Jatharas, Kukuras, Dasarnas, Kuntis, Avantis 27, Aparakuntis 28, Goghnatas 29, Mandakas, Shandas 30, Vidarbhas 31, Rupavahikas 32,
vp.2.3 [paragraph continues] Vanavas, Darvas, Vatajamarathorajas, Bahubadhas 90, Kauravyas, Sudamas 91, Sumallis, Badhnas, Karishakas, Kulindapatyakas, Vatayanas 92, Dasarnas 93, Romanas 94, Kusavindus, Kakshas 95, Gopala kakshas 96, Jangalas 97, Kuruvarnakas 98, Kiratas, Barbaras 99, Siddhas, Vaidehas 100 Tamraliptas 101, Audras 102, Paundras 103, dwellers in sandy tracts (saisikatas), and in mountains Parvatiyas(). Moreover, chief of the sons of Bharata, there are the nations of the south, the Draviras 104, Keralas 105, Prachyas 106, Mushikas 107, and Vanavasakas 108; the Karnatakas 109, Mahishakas 110, Vikalyas 111 and Mushakas 112, Jillikas 113, Kuntalas 114, Sauhridas,

Share:- Facebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License